Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘dikt’ Category

svømBøger ere Venner. De belære, trøste og underholde. De bringe til Graad og til Latter; de styrke til Daad og vugge i Slummer; de tale naar man vil, de tie naar man vil; de komme, naar man kalder dem; de gaa, naar man er kjed af dem; de taale Modsigelse og Daddel, den være grundet eller ei; de blive rolige paa den Plads, man viser dem; de sladdre ikke af Skole; de agte hverken Rang eller Stand; de blive som de ere, og deres Aar tage ofte i Sekler ingen Ende

Henrik Wergeland‎ .

Read Full Post »

September

Det ruslar ein stillferdig vind
i hagelauvet,
det er ein orm over tankane våre.
Yr, yr over himmelen,
yr mot dei kvitmåla veggane.
Og natta full av tunge eple.
Slik eg no formar hendene
over kroppen din,
slik eg no kjenner ein langsam angst
spire.

Arne Ruset
Fra «Kunsten å stupe seg inn i ein by», Samlaget 1982

Read Full Post »

Novembernatt

En gang
seint i november
sitter vi på trammen

det usagte

skaper volt
et sted mellom
halsgropa og strupen

Read Full Post »