Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘misogyni’ Category

Jeg skulle nærmest være tilbøyelig til å anta at dette kvinnelige forfatterskap er en mystifikasjon. Hvis der ikke skjuler seg en mann bak Ragnhild Jølsens skjørter, blir boken en merkelighet, hva den ellers er temmelig langt fra å være. Ves mor er nemlig ikke bare ekte mannfolkaktig, den er på sine steder like frem dyrisk lodden og står gjennomgående i avgjort strid med hva man pleier å vente seg fra kvinnehold.

Read Full Post »

Av og til kommer en over en uttalelse som absolutt ikke er hyggelig. Denne gangen er det Tomas Espedal det gjelder.

For den som ikke kjenner til dette så bunner dette ut i en sitering av Espedal. «
Hvis mine lesere bare var femti år gamle damer, hadde jeg sluttet å skrive på dagen «

Jeg synes dette viser en arrogant og ikke minst kvinnefiendtlig holdning. Og jeg mister virkelig, virkelig lysten til å gripe tak i mennesker, i dette tilfellet forfatterskap, som dette.

Nå er jeg ikke forfatter. Absolutt ikke i nærheten. Men jeg vet at forfattere skriver for å bli lest. Og da synes jeg det er underlig å utelukke en stor lesergruppe på denne måten. Jeg tror siste del av utsagnet hans er overdrevet. Jeg tviler sterkt på at Espedal kommer til å slutte med skrivingen. Men det er første del av utsagnet jeg opplever som viktig å gripe fatt i.

Reaksjonene i ettertid er svært varierte. Noen gir sin støtte uten forbehold, mens andre igjen kritiske. For min del er det essensielle her at holdninger som dette gripes tak i.

Meninger som hans, sender ut et signal om at kvinner er en mindre interessant lesergruppe. Det er lett å tenke videre. Hvorfor mener Espedal det er sånn? Det vet jeg ikke. Men om det skulle bunne ut i et ønske om å styre hvem og hvordan han blir lest, har han bommet kraftig!

Jeg mener at dette både gir et inntrykk av å skille mellom kvinner og menn som lesere. Og man kan spørre seg om sånne skiller er heldige. Det er gjort forskning på kvinneskrift og det er litterære tradisjoner som kvinner har skrevet seg inn i. Men er det uproblematisk å vurdere en stor gruppe lesere til å være en homogen masse? Og det virker som han mener at det skulle være noe galt i å være middelalderne leser. Jeg tviler sterkt på at evnen til å være en god leser reduserer ved å være middelalderne og kvinne. Mitt argument er at en god leser ikke har noe med alder eller kjønn, med med erfaring, innsikt og evne til å forstå stoffet. Akkurat som jeg vet at en middelalderne forfatter heller ikke automatisk blir dårligere! Å påstå noe sånt ville være feilaktig, horribelt og rett og slett foraktfullt.

Uttalelser som dette er unyansert og med på å opprettholde forskjeller som ikke er ønskelig

Har ikke Espedal lov til å mene? Jo, absolutt. Men det betyr ikke at en ukritisk svelger alt. En påstand bør tåle å bli vurdert. Jeg er selvsagt inneforstått med at målet her nok til dels er å provosere. Og gratulerer : det har han greid!

Men det dreier meg bare til utgangspunktet for denne nettdagbokposten :

Vi må ikke tolerere misogyni i noen form!

Read Full Post »